Friday, November 15, 2013

मराठी अभिमान गीत

गीतकार: सुरेश भट
संगीतकार: कौशल इनामदार


लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी,
जाणतो मराठी, मानतो मराठी


ऑनलाईन कट्ट्यावरचे नवीन लेख तुमच्या ई-मेल वर आणि फीड-रीडर वर मिळू शकतात

Sunday, November 10, 2013

मराठी प्रेमकथा: एक होता तो आणि एक ती (भाग २)

(मूळ लेखक: अज्ञात)
मागील भागावरून पुढे चालू: भाग १ इथे वाचा
"माझं लहानपण समुद्रकाठी गेलं..." शब्दांची जुळवाजुळव करत तो म्हणाला...
"सारखा मी समुद्राच्या पाण्यात खेळत असे. आई कॉफी प्यायला हाक मारायची, तसा मी धावत धावत व्हरांड्यात येई आणि खारटलेल्या पाण्यानं खारटलेली बोटं बशीतल्या कॉफीत बुडवून पीत असे.
आता आई राहिली नाही. आणि ते समुद्रकाठचं घरही. पण खारट कॉफीची चव जिभेवर आहे.
खारटलेल्या कॉफीनं मला लहानपणच्या आठवणी पुन्हा भेटतात. ती चव बरोबर सगळं बालपण घेऊन येते..." भरलेल्या डोळ्यांनी तो म्हणाला.[image attribution: Ahmed Rabea]

तिचं ह्र्दय भरून आलं - त्याच्या निरागसतेनं.
किती हळुवार होतं त्याचं मन.
मग तीही बोलली... आपल्या दुरवरच्या घराबद्दल, बाबांबद्दल... तिच्या स्वप्नांबद्दल... खरचं खुप छान डेट झाली ती!
ऑनलाईन कट्ट्यावरचे नवीन लेख तुमच्या ई-मेल वर आणि फीड-रीडर वर मिळू शकतात

Saturday, November 9, 2013

मराठी प्रेमकथा: एक होता तो आणि एक ती (भाग १)

(मूळ लेखक: अज्ञात)

[image attribution: coolcal2111]

त्याला ती एका पार्टीत भेटली.
खुप सुंदर होती ती. साहजिकच तिच्या मागे खुपजण होते.
ती सुंदर होती, बुध्दिमानही होती. सर्वांनाच हवीहवीशी वाटणारी. पण ती कोणालाच जवळीक साधु देत नव्हती.


तो फार साधा, आर. के. लक्ष्मणच्या 'कॉमनमॅन' सारखा.
त्याला तर त्याचे मित्रही भाव देत नव्हते. मग तिच्यासारख्या मुली तर चंद्राइतक्या अप्राप्यच!
तिचं त्याच्याकडं लक्षही नव्हतं त्या पार्टीत. आपल्याच विश्वात मश्गुल होती ती!


पण आपण धाडस करायचच, असं ठरवून, सारं बळ एकवटुन त्यानं तिला विचारलं,
"तु पार्टी संपल्यावर माझ्याबरोबर कॉफी प्यायला येशील?"ऑनलाईन कट्ट्यावरचे नवीन लेख तुमच्या ई-मेल वर आणि फीड-रीडर वर मिळू शकतात

Tuesday, November 5, 2013

मुले कार्टून का पाहतात?

प्रयत्न करूनही अभ्यासाला न बसणारी मुले कार्टून पाहायला मात्र नेहमी एका पायावर तयार असतात. कार्टूनचे विषय हे मुलांना आवडणारे असतात हे निश्चित! पण प्रत्येक माणसात - मुलात एक भाबडा जीव तग धरून असतो. चांगल्या गोष्टींचं निर्दालन व्हावं आणि सगळीकडे रामराज्य किंवा सुराज्य यावं असं  त्याला वाटत असतं. बाहेर मात्र सगळी परिस्थिती अगदी उलटी असते. गरीबी, अज्ञान, खेळायला मैदान नाही, अभ्यासाचे अनाठायी ओझे, शाळांचे भारंभार अभ्यास, सुप्त गुणांना वाव देणार्‍या  प्रकल्पांचा अभाव, घरी जबाबदार पालकत्वाचा अभाव - एकंदरीत बालसुलभ मोकळ्या वातावरणाची जी वाणवा असते त्यातून स्वप्नातील प्राणी, पक्षी, राक्षस, पर्‍या, झरे, बागा, खेळ, मैदानांची आणि खाण्यापिण्याची विपुलता हे सगळे ज्या वातावरणात अनुभवायला मिळतं त्याचं नाव स्वप्न!

[image attribution: torley]


ऑनलाईन कट्ट्यावरचे नवीन लेख तुमच्या ई-मेल वर आणि फीड-रीडर वर मिळू शकतात

Friday, November 1, 2013

लबाडी - आमचा राष्ट्रीय उद्योग! (Marathi Article)

आपल्या देशाची अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत. आपली सांस्कृतिक परंपरा खूप मोठी आहे. एकेकाळी जगाचे नेतृत्व करणारा भारत अनेक उद्योगांचे माहेरघर आहे. ब्रिटीश सत्तेच्या टाचेखाली त्यातले बरेच उद्योग नष्ट झाले. पण स्वातंत्र्यानंतर मात्र एक उद्योग चांगलाच फोफावला आहे. तो आहे लबाडी!

[image attribution: benuski]

यशस्वी व्हायचे असेल तर फसवाफसवी, खोटेपणा, बनवाबनवी असे अनेक गुण अंगी बनवले पाहिजेत याबद्दल आता सर्वांचीच खात्री पटायला लागली आहे. छोट्या दुकानदारापासून बड्या उद्योगपतींपर्यंत आणि गावगन्ना पुढार्‍यापासून राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनी लबाडीचा उद्योग करून चांगलीच भरभराट करून घेतली आहे. दिवसरात्र काबाडकष्ट करून, शेतात राबून जगण्यासाठी धडपड करणार्‍यांनीही आता कमीतकमी श्रमात जास्तीत जास्त मिळकतीचे आकर्षण वाटू लागले आहे आणि त्यासाठी एक जादूची छडीही सापडली आहे - ती आहे लबाडी!


ऑनलाईन कट्ट्यावरचे नवीन लेख तुमच्या ई-मेल वर आणि फीड-रीडर वर मिळू शकतात